De huisarts als ondernemer

Transparantie in organisatie en financiële

stromen voor de eerste lijnsgezondheidszorg

ieCare | J.K. (Lisa) Ie-Lim | Doorn | Tel: +31 6 4473 1933 | E-mail: lisa@iecare.nl

Huisartsenfinanciering in een dynamische omgeving.

Wat gaat ú doen?

 

De markt voor huisartsenfinanciering is volop in beweging. Huisartsen worden door de politiek en zorgverzekeraars gedwongen om als ondernemer te denken. De overgang per 1 januari 2015 naar het 3 segmentenmodel is hier een goed voorbeeld van en zal u als praktijkhouder vast niet zijn ontgaan.

Wat gaat u doen? Bezuinigen op praktijkondersteuners, verlies in S1 verrichtingen accepteren, con-tracteren van ketenzorg, participeren in een multidisciplinaire samenwerking voor eerstelijnszorg?

 

Tot nu toe hebben huisartsen dit uitstekend gedaan. Praktijkondersteuners somatiek, geestelijke gezondheidszorg en mogelijkerwijs praktijkondersteuner ouderenzorg werken vanuit de praktijk en leveren gedelegeerde hoogwaardige huisartsenzorg aan patiënten in de vorm van een eigen spreekuur of het doen van visites. De financiering van de chronische patiëntenzorg is inmiddels voor Diabetes Mellitus II en COPD ondergebracht in een daartoe gedefinieerde ketenzorg en gefinancierd met behulp van een integraal tarief.

 

Kortom, u heeft als huisarts niet stil gestaan maar zult continu moeten blijven bewegen, in meer of mindere mate.

 

 

Lees meer over uw rol als huisarts in de eerstelijnszorg. Bepaal uw eigen koers!